Tylko jeden

Tylko jeden
Program: Movie
Równoległe światy ścierają się, kiedy niepokorny policjant, którego zadaniem jest czuwać nad alternatywnymi rzeczywistościami, zaczyna eliminować swoj

Pages