QUIZ: Którym klasycznym pogromcą duchów jesteś?

ghostbusters
Nowości
Do którego z łapiduchów jest wam najbliżej?