Sprzątaj po sobie!

poland_csr

Świat tonie w śmieciach. Coraz więcej kupowanych przez nasproduktów to przedmioty jednorazowego użytku, które zaraz po użyciu trafiają do kosza. Kupujemy dużo, często, wolimy wyrzucać, niż naprawiać. Na całym świecie marnuje się blisko połowa produkowanej żywności.

Według władz Tatrzańskiego Parku Narodowego, statystycznie tysiąc turystów zostawia nawet metr sześcienny śmieci. Jeżeli w Tatry w sierpniu wchodzi do 30 tysięcy osób, oznacza to, że tylko w jednym parku narodowym pozostawiają oni 30 metrów sześciennych śmieci miesięcznie. Po okresie wakacyjnym na terenach leśnych można zauważyć zwiększoną ilość drobnych odpadów pozostawionych przez spacerowiczów. Innym istotnym problemem są dzikie wysypiska. Pełne odpadów worki wyrzucane są z jeszcze jadących samochodów, głównie z braku chęci płacenia za wywóz śmieci, ale też z braku świadomości konsekwencji, jakie ponosi za sobą śmiecenie. Terenów leśnych, polan, parków nie traktujemy jako wspólnego dobra, a raczej jako miejsca niczyje. W szkołach nie mówi się o tym, jak ważny jest wkład pojedynczego człowieka w ochronę otaczającej go przyrody, a to właśnie na poziomie jednostek podejmowane są decyzje rzutujące potem na naszym otoczeniu.

Zmiana mentalności społeczeństwa jest procesem czasochłonnym, trwającym wiele lat i wymagającym permanentnych działań. Celem projektu „Pictures this" telewizji AXN jest przede wszystkim edukacja i próby wprowadzenia zmian w świadomości Polaków. Rosnąca wiedza na temat środowiska oraz poznanie zasad jego funkcjonowania przyczyni się do kształtowania właściwych postaw i zachowań w lesie, w parku, czy na plaży.

„Picture this" chce pokazać Polakom, jak zmiana najprostszych nawyków i przyzwyczajeń, może wprowadzić widoczne gołym okiem różnice. Popularyzowanie idei „sprzątania po sobie" pozwala na wykształcenie zachowań proekologicznych i jest ważnym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska naturalnego.

Zacznijmy tu i teraz od siebie. Sprzątajmy po sobie nie tylko w domu, ale w miejscach publicznych. Niech sprzątanie wejdzie nam w nawyk.

Może ci się spodobać