Brzydka prawda

The Ugly Truth
Program: Movie
Rozpoczyna się wojna płci!