QUIZ: Którym klasycznym pogromcą duchów jesteś?

ghostbusters

Do którego z łapiduchów jest wam najbliżej?