Nie do wiary! Tak prawo ingeruje w nasze sprawy łóżkowe...