axn-second-in-command

Zastępca

Dowódca amerykańskiej marynarki wojennej Sam Keenan zostaje wysłany do Mołdawii w celu ochrony ambasady Stanów Zjednoczonych. Gdy lokalni rebelianci podejmują próbę dokonania zamachu stanu, prezydent kraju postanawia ukryć się na terenie ambasady, która staje się centralnym punktem zainteresowania uzbrojonych po zęby buntowników. W trakcie jej oblężenia ginie amerykański ambasador, a obowiązek rozprawienia się z napastnikami spada na Van Damme’a i kilku członków elitarnego oddziału marines.